خدمات اهدایی آنتا گروپ

لطفا در صورت نیاز به خدمات رایگان در مورد سیستم های آزمایشگاهی و داروسازی هایپر کول (دماهای پایین تراز منهای 50 درجه )

مرتبط با ویروس کرونا اطلاعات تماس خود به همراه لیست اطلاعات دستگاه و مشکلات و و مدارک موجود را به

info@aantagroup.com

ارسال بفرمایید

و می توانید با شماره تلفن های موجود در بخش ارتباط با ما تماس حاصل فرمایید

آنتا چیلر متعهد است در خور توان خود اقدامات مورد نیاز را در اولویت های خود قرار دهد