تعمیرات تخصصی سیستم های دارو سازی و آزمایشگاهی


آنتا گروپ

 تعمیرات تخصصی سیستم های دارو سازی و آزمایشگاهی ( بر پایه کنترل دما )

لطفا این لینک را مطالعه بفرمایید

تعمیرات تخصصی سیستم های دارو سازی و آزمایشگاهی

تعمیرات تخصصی سیستم های آزمایشگاهی ، داروسازی  ، پزشکی و شیمیایی ، فریز دایرها ، شوک حرارتی ها ، پالس حرارتی ها ، سیستم های سردکننده و نگه دارنده محدوده دمایی 30- تا 90- (منهای سی تا منهای نود)

تعمیرات تخصصی تمامی برند های اروپایی امریکایی و شرقی

تعمیرات تخصصی فریز درایر دارو سازی

سرویس دوره ای

اورهال

بازسازی وراه اندازی

با گارانتی خدمات

02122464211