لیست قیمت آنتا چیلر اسکرو

  لیست قیمت آنتا چیلر اسکرو

آنتا چیلر هوا خنک اسکرو دو استیج
آنتا چیلر هوا خنک اسکرو دو استیج

   لیست قیمت آنتا چیلر اسکرو

( برای مشاوره و خرید همراه با دریافت تخفیف تماس بگیرید .)

تماس:  09126045331– 02122464211

برای مشاهده قیمت سایر تناژ های آنتا چیلر ، لیست قیمت آنتا چیلر را مشاهده بفرمایید .

تاریخ اعتبار لیست قیمت پایان تیر 99  ( تخفیف ده درصد )

آنتا چیلر اسکرو در دو کیفیت مرغوب (کمپرسور آلمان ) و اکونومی اقتصادی (کمپرسور ایتالیا ) موجود می باشد

آنتا چیلر اسکرو 50 تن بیتزر آلمان   آب خنک 275 میلیون تومان

آنتا چیلر اسکرو 50 تن بیتزر آلمان هوا خنک 305 میلیون تومان

آنتا چیلر اسکرو 70 تن بیتزر آلمان آب خنک 327 میلیون تومان

آنتا چیلر اسکرو 70 تن بیتزر آلمان هوا خنک 385 میلیون تومان

آنتا چیلر اسکرو 110 تن بیتزر آلمان آب خنک 505 میلیون تومان

آنتا چیلر اسکرو 110 تن بیتزر آلمان هوا خنک 580 میلیون تومان

آنتا چیلر اسکرو 180 تن بیتزر آلمان  آب خنک 746 میلیون تومان

آنتا چیلر اسکرو 180 تن بیتزر آلمان هوا خنک 860 میلیون تومان

آنتا چیلر اسکرو 240 تن بیتزر آلمان آب خنک  875 میلیون تومان

آنتا چیلر اسکرو 240 تن بیتزر آلمان  هوا خنک 999 میلیون تومان