لیست قیمت کمپرسور بیتزر اسکرو ساخت آلمان اصلی فروش آنتا چیلر

 لیست قیمت کمپرسور بیتزر اسکرو ساخت آلمان اصلی فروش آنتا چیلر

کمپرسور بیتزر انتا چیلر کمپکت اسکرو ساخت آلمان اصلی
کمپرسور بیتزر انتا چیلر کمپکت اسکرو ساخت آلمان اصلی

  لیست قیمت کمپرسور بیتزر اسکرو ساخت آلمان اصلی فروش آنتا چیلر

( برای مشاوره و خرید همراه با دریافت تخفیف تماس بگیرید .)

تماس:  09126045331– 02122464211 ( ساعت تماس 11 تا 18 )

برای مشاهده قیمت سایر محصولات آنتا چیلر ، لیست قیمت انواع محصولات آنتا چیلر اینجا را مشاهده بفرمایید .

برای مشاهده قیمت سایر انواع کمپرسور های  آنتا چیلر ، لیست قیمت انواع کمپرسور های فروش در آنتا چیلر را مشاهده بفرمایید .

تاریخ اعتبار لیست قیمت پایان تیر 99  ( تخفیف ده درصد )

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 50 تن

106 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 60 تن

114 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 70 تن

126 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 80 تن

133 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 90 تن

151 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 110 تن

193 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی125 تن

202 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 140 تن

218 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 180 تن

287 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 210 تن

313 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 240 تن

337 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 280 تن

373 میلیون تومان

قیمت کمپرسور اسکرو بیتزر ساخت آلمان اصلی 300 تن

389 میلیون تومان