دیه سرویس کار

آیا میدانید در صورت سقوط یا فوت سرویس کار کولر باید دیه بدهید ؟؟؟

مطلب کامل را اینجا مطالعه کنید

بله کاملا درست است

در صورت حادثه برای سرویس کار کولر و همه سرویس کارهایی که به منزل مراجعه میکنند روال قانونی شبیه این مورد پیش خواهد رفت :

فرض کنید سرویس کار کولر آبی سقوط میکند

اولین اتفاق قطعی انتقال به اورژانس است

اورژانس وظیفه دارد برای تمام اتفاقات جرحی پرونده قضایی باز کند و به پزشک قانونی ارجاع دهد

پزشک قانونی به دادگاه ارجاع میدهد در صورت عدم رضایت اولیای دم

مالک کولر / مالک ساختمان / مستاجر ساختمان / بهره بردار ساختمان و یا هر کسی که به نوعی در حکم کارفرما باشد فراخوانده میشود

کار به کارشناس دادگستری ارجاع میشود مقدار قصور و بی احتیاطی نیروی فنی سنجیده میشود

و مقدار دیه سهم کارفرما تعیین میکردد

و در صورت عدم فوت دیه اجزاء بدن بررسی میشود و گاهی ممکن است دیه شخص فوت نشده بیشتر از دیه کامل شود (مثلا دیه دو چشم یک دیه کامل است دیه دو دست یک دیه کامل است دیه جمع دندان ها یک دیه کامل است دیه عقیم شدن یک دیه کامل است وحتی دیه بینی و خیلی موارد دیگر …

که هنگام دیه قانون جمع خسارت هاست هر چند خیلی بیشتر از دیه فوت شخص بشود !!!! )

موضوع دیگر اینکه بیمه تامین اجتماعی شخص سرویس کار مسولیتی در پرداخت دیه ندارد و پرداخت هایی مثل بازنشستگی و مستمری انجام میدهد و باید کار فرما بیمه مسولیت باشد یا ساختمان بیمه باشد

لطفا موارد احتیاط و ایمنی حقوقی و بیمه را مطالعه و با دقت رعایت کنید و با آرامش زندگی کنید

مطلب کامل را اینجا مطالعه کنید