سرما نداریم

اره ??
واقعا چیزی به نام سرما تو دنیا و تو هستی وجود نداره ??.
سرما یه مفهوم ذهنیه ?.
نبود گرما رو ذهن به عنوان سرما در نظر میگیره ?.
مثل تاریکی ،
یه چیزی به نام تاریکی نداریم !!!!?
نبود نور میشه تاریکی !!!!?
یکم دقیق تر فکر کنیم?
گرما یعنی جنبش اجزاء ریز ماده ?‍♀️
حالا این جنبش هر چه تند تر باشه اون ماده داغ تره??
و اگه جنبش نداشته باشه سرد تر ? پس برای سرد تر کردن باید گرما رو از ماده بگیریم که اون اجزاء ریزش حرکت درجا ی کمتری داشته باشند☝?
و بعد یه حدی که دیگه تقریبا میشه بگی دیگه جنبش نداره ???? میشه حد پایین سرما تو هستی که الان دانشمندا میگن ممکن نیس ماده از ۲۷۳ درجه پایین تر از صفر سرد تر بشه
یعنی دیگه گرمایی نداره که ما از ا‌ون بگیریم و سرد ترش کنیم??